Základná skúška poslušnosti psa

11.11.2012 19:16

V sobotu naša škola organizovala prvé skúšky poslušnosti mestského psa. S radosťou môžem skonštatovať že všetci skúšku perfektné zvládli a splnili. Skúška sa konala na Kolibe za prítomnosti rozhodcov Lucii Tarabovej zo SAR DA a Martina Saba z CCES a aj napriek tomu že boli naozaj prísny boli aj spravodlivý. Krásny novembrový den sme prežili v znamení ohníku a opečených špekáčok :)