Canisterapia

Canisterapia je nová forma terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pri tejto terapii ide o motiváciu k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.

Canisterapia je cielené pôsobenie psa na psychický stav pacienta formou vytvárania kontaktu pacienta so psom. Napomáha odbúravať stres (a sučasne strach) z bolestí pri rehabilitačných cvičeniach, tiež ťažké depresie po prekonaní silne traumatických príhod. Canisterapia je pomoc, spolupráca pri rôznych formách terapie, ktorá sa osvedčila pre svoje úspechy v mnohých odvetviach zdravotníctva v mnohých vyspelých štátoch (Nemecko,Francúzsko,Veľká Británia,USA,Kanada), no bohužiaľ u nás je zatiaľ pomerne málo praktikovaná a zatracovaná.

 

Canisterapia nie je iba hra s klientami.

Má svoje pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať, pretože v opačnom prípade sa môže stať, že tam kde chceme pomôcť, nechtiac ublížime...

Pri canisterapii vždy pracujú CT tímy v zložení: pes + psovod, klient + rehabilitačná sestra, psychológ (osoba, ktorá pozná klienta a jeho zdravotný stav). Psovod je zodpovedný za psa, rehabil. sestra za klienta.
Terapeutické psy nie sú vodiace psy a sprievodcovia uľahčujúce život nevidomým, nepočujúcim, epileptikom či ľuďom odkázaným na vozíček.
Terapeutický pes môže chodiť na návštevy jedine so svojím majiteľom (psovodom), nikdy s inou osobou, ktorá psa nepozná tak dôkladne a pes nereaguje adekvátne na jej povely. Súhra psa a človeka musí byt bezchybná.

Pes terapeut smie pracovať max. 2 hod/týždeň, pretože terapia, aj keď psov baví, je nesmierne vyčerpávajúca. Musíme im poskytnúť dostatočný oddych - fyzický (spánok) a psychický.Musí mať zaručený pokoj pri spaní a kŕmení. Mal by žiť v priateľskom prostredí v harmonickej rodine s jasnými vzťahmi a mať jedného stáleho, dobre známeho pána.
Dá sa delit na:

  • a) živelnú - klasické držanie psa v domácnosti ako spoločníka a priateľa

  • b) riadenú - odborník na tento druh terapie buď zaobstará psa a do vzťahu medzi pacient - pes vstupuje, (aspoň istú dobu), alebo využíva vlastného vycvičeného psa pri návštevách chorých.

Viac info si prečítate tu : https://canisterapia.meu.zoznam.sk/o-nas/