Obedience

Slovenský prekladom anglického slova "obedience" je poslušnosť či ovladatelnosť. Cieľom obedience je naučiť psa spolupracovať so psovodom. Zadané cviky musí pes vykonávať radostne a presne. Dôraz je kladený obzvlášť na vzájomny vžťah medzi psom a psovodom a na schopnosť psa pracovať aj vo vzdialenosti od psovoda.

Obedience je súbor 10 cvikov, ktoré sú presne určené pravidlami podľa stupňov náročnosti, deväť z nich je poslušnosť a ovlátatelnosť psa a jeden spadá do kategórie pachových prác kde pes musí rozlíšiť predmet ktorý má pach svojho majitela. Pravidlá Obedience sú stanovené FCI - Fédération Cynologique Internationale.

Obedience je vhodné pre všetky typy psov bez ohľadu na ich telesnú stavbu a fyzické dispozície. Tento mladý kynologický šport je určený aj pre psov, ktorí nevykonávajú klasický športový výcvik. Výhodou pri cvičení obedience je zvýšený temperament psa, jeho pevná nervová sústava a radosť z cvičenia.