Jessený kurz základnej posušnosti

11.11.2012 19:30

Momentálne začal prebiehať jesenný kurz základnej poslušnosti. Pokial máte záujem sa prihlásiť ešte máte možnosť.Termíny a časy tréningov sledujte na Facebooku.