Kedy začať s výcvikom ?

Základný výcvik môžete začať ihneď po odbere šteňaťa, súčasne s výchovou k čistote. Šteňatá však nevydržia byť dlho sústredené, preto by doba cvičenia mala byť spočiatku asi 10 minút. Ku cvičeniu zvoľte kľudné miesto, kde nebudete nikým rušený. Cvičenie musí byť pre šteňa zábavné, malo by prebiehať formou hry. Výcvik môžete vykonávať aj u staršieho psa, pokiaľ si ho zaobstaráte, výcvik však bude prebiehať pomalšie a bude vyžadovať väčšiu trpezlivosť. Vždy však začnite psa cvičiť od okamžiku, kedy si ho priveziete domov.

Spôsob výcviku
Základom výcviku je nácvik čistoty. Nácvik čistotnosti", privyknutie psa na meno, privyknutie na obojok a na vodítko. Súčasne s týmto návykom môžete začať s výcvikom, najprv naučte psa prísť na zavolanie, nezabudnite na povely "fuj" alebo "dosť", v ďalšej fáze naučíte svojho psa chôdzi na vodítku, chôdzi pri nohe bez použitia vodítka, cviky "sadni", "ľahni" a cvikom "zostaň" a nácvikom ľahu vo vzdialenosti je základný výcvik poslušnosti ukončený.
Povely
Pri cvičení je nutné používať vždy rovnaké povely, ktoré musia byť vždy vyslovené zrozumiteľne a s dôrazom. Môžete tiež využiť signály ruky a dlane, ktoré sú však viditeľné len na určitú vzdialenosť. Pokiaľ chcete v budúcnosti používať tieto signály, používajte ich, spolu s vyslovenými povelmi, hneď od začiatku výcviku. Ako výchovný prostriedok spočiatku používajte obojok a vodítko.
Pochvaly a tresty
Reakciu psa na povely, ktoré mu dávate môžete ovplyvniť pochvalou alebo pokarhaním. Tresty však pri základnom výcviku nemajú takmer žiadny význam, preto sa snažte psa čo najviac ovplyvňovať pozitívne. Pes si všetko, čo od neho vyžadujete zapamätá omnoho lepšie, pokiaľ nie je v strese. Pochvalu použite vždy, keď pes vykoná správne činnosť, ktorú ste od neho požadovali. Pri chválení psa je dôležitá intonácia hlasu, pochvala by mala byť vyslovená nadšeným, prenikavým hlasom (veľký efekt má váš nadšený pochvalný jasot), potľapkanie a hladenie. Pochvala by tiež mala byť vždy spojená s odmenou vo forme maškrty. Pokiaľ ste už nútený použiť trest, aby ste psa donútili ukončiť nejakú činnosť, potom vždy vo chvíli, kedy je neprístojnosť vykonávaná. Nikdy netrestajte psa dodatočne. Nebude schopný pochopiť, za čo trest prišiel. Trest by mal byť v prvom rade hlasový, pes je veľmi citlivý na našu intonáciu hlasu a pochopí, že činnosť, ktorú v danú chvíľu vykonával, je zlá. Správnym spôsobom trestu je napríklad uchopenie psa za šiju, nadvihnutie a zatrasenie. Taký spôsob by vo svorke použila fena. Súčasne s týmto úkonom psa dôrazne pokárajte, trest však už neopakujte.